STYRELSEN

Org. nummer: 769605-8788

Carl Thunbergs väg 1-9 | Hagavägen 18 | Slottsvägen 5-9

STYRELSEN 2016-2017

ORDFÖRANDE

 

Ted Englund

Slottsvägen 7

 

 

LEDAMÖTER

 

Peter Asplund

Carl Thunbergs väg 3

Oscar Jungholm

Slottsvägen 5

Leif Nordengren

Slottsvägen 9

Maria Raychinova

Carl Thunbergs väg 9

Viktor Hermansson

Carl Thunbergs väg 9

 

 

SUPPLEANTER

 

Nils Agnesson

Slottsvägen 9

Elisabet Jonsson

Hagavägen 18

Emmi Östlund

Slottsvägen 5

 

 

INTERNREVISOR

 

Maria Ljungqvist

Slottsvägen 9

Brf Brahelund

Slottsvägen 9

169 69 Solna

Telefon: 072 709 49 05

Email: brf.brahelund@hotmail.com