BRF Brahelund

AKTUELLT I FÖRENINGEN

Pågående energiarbete

2022-06-20


Energigruppen gör för närvarande en översyn av energiåtgärder med syfte att minska el- vatten- och värmeförbrukning.