STYRELSEN

Org. nummer: 769605-8788

Carl Thunbergs väg 1-9  |  Hagavägen 18  |  Slottsvägen 5-9   

STYRELSEN

2020-2021

ORDFÖRANDE


Marie JonssonLEDAMÖTER


Anna Norgren

Slottsvägen 7

Ramzi Hamam

Slottsvägen 9

Viveka Nyman

Hagavägen 18

Ted Englund

Slottsvägen 7

Tore Stenbock

Slottsvägen 7

SUPPLEANTER


Oscar Jungholm

Slottsvägen 5

Elisabet Jonsson

INTERNREVISOR


Maria Marti

Slottsvägen 9

Brf Brahelund

Carl Thunbergs Väg 9

169 69 Solna