STYRELSEN

STYRELSEN

2023-2024

ORDFÖRANDE


MarieLEDAMÖTER

SUPPLEANTER

Anna

Madeleine

Franz

Linus

Viveka

Leif

Ellinor

INTERNREDOVISNING

Maria